Struktura

Struktura Spółdzielni składa się z następujących organów:

Organem kontrolnym Spółdzielni jest siedmioosobowa Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodnicząca Rady: Pani Wojtan Małgorzata

Zastępca przewodniczącego: Pani Urszula Czernecka
Sekretarz: Pani Barbara Buchalska

Oraz członkowie:
Anna Brytan
Helena Pustuła
Aleksandra Sala
Józefa Wiechniak


Zarząd

Prezes Zarządu: Pan Andrzej Mazurek

Pełnomocnikami Zarządu są:

Cecylia Ambroży
Helena Wojtasiak
Danuta Miętka

Obsługę finansowo-księgową wykonuje firma zewnętrzna „Duet”.