Zarząd

Prezes Zarządu
mgr. inz. Andrzej Mazurek
Na stanowisku od 03.01.2003 r.Pełnomocnicy

Cecylia Ambroży pełniąca jednocześnie funkcję „Koordynatora do spraw handlu”.

Danuta Miętka pełniąca jednocześnie funkcję „Referenta ds. administracji”.


Helena Wojtasiak