Członkowie

Spółdzielnia zrzesza aktualnie 103 członków.
Zatrudnia 35 osób oraz 5 uczniów w zakresie przyuczania do zawodu w barze mlecznym.

W Spółdzielni nie działają związki zawodowe natomiast pełnomocnikiem załogi w stosunku do pracodawcy jest Helena Pustuła – kierownik sklepu numer 2.

Spółdzielnia zrzeszona jest w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców Społem w sierpniu 2011 roku Spółdzielnia poddana została lustracji prowadzonej przez niezależnych lustratorów.