Aktualności

Informacja o głosowaniu

dodano: 2021-09-14

"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Myślenicach z siedzibą przy ul. Rynek 20 przekazuje informację o wynikach głosowania, które odbyło się w dniu 13.09.2021r. w sprawie przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwał na piśmie, w załączeniu informacja z głosowania.

http://myslenice.spolem.org.pl/files/myslenice_165630355.pdf

Informacja o głosowaniu

dodano: 2021-07-06

"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Myślenicach z siedzibą przy ul. Rynek 20 przekazuje informację o wynikach głosowania, które odbyło się w dniu 05.07.2021r. w sprawie przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwał na piśmie, w załączeniu informacja z głosowania.

http://myslenice.spolem.org.pl/files/myslenice_668936791.pdf

http://myslenice.spolem.org.pl/files/myslenice_130997942.pdf

OGŁOSZENIE

dodano: 2021-06-28

OGŁOSZENIE

Likwidator „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w likwidacji
w Myślenicach, Rynek 20, informuje, że rozpoczął się proces likwidacji
Spółdzielni .

W związku z powyższym zawiadamia się wszystkich byłych pracowników
Spółdzielni, że do dnia 30.09.2021 r. można odebrać dokumenty osobowe

/akta osobowe/, o których mowa w art.125a) ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( tj .Dz.U. 2021
poz. 291 z późn.zm.) osób zatrudnionych do dnia 31.12.1970 r.

W przypadku nieodebrania dokumentów w wyznaczonym terminie,
zostaną one zniszczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja o głosowaniu

dodano: 2021-05-04

"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Myślenicach z siedzibą przy ul. Rynek 20 przekazuje informację o wynikach głosowania, które odbyło się w dniu 30.04.2021r. w sprawie przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwał na piśmie, w załączeniu informacja z głosowania.

http://myslenice.spolem.org.pl/files/myslenice_946234235.pdf

http://myslenice.spolem.org.pl/files/myslenice_648835970.pdf